Podstawowe informacje na temat alimentów

Podstawowe informacje na temat alimentów

Istnieje wiele obowiązkowych świadczeń finansowych od osób fizycznych na rzecz innych osób.

Do ich grona zaliczają się między innymi alimenty. Wysokość i fakt konieczności płacenia alimentów ustala się w drodze postępowania sądowego. Obowiązek płacenia takich świadczeń może wynikać z małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa. Zwykle alimenty płacą rodzice na rzecz swoich dzieci, ale również dzieci i wnukowie na koszt swoich rodziców lub dziadków, jeśli sąd uzna, że znajdują się w potrzebie. Warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat różnych rodzajów alimentów.

Podstawowe informacje na temat alimentów

Alimenty na dziecko i nie tylko

Najbardziej powszechną formą świadczeń są alimenty na dziecko. Obowiązkiem rodzica po rozwodzie jest płacenie alimentów mających na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych dziecka związanych przede wszystkim z jego wychowaniem oraz wykształceniem. Obowiązek rodzica wobec dziecka trwa do dnia 18 urodzin dziecka lub nawet do ukończenia przez nie 25 lat, jeśli kontynuuje swoją naukę. Dożywotni obowiązek dotyczy z kolei dzieci niepełnosprawnych, które nie potrafią się same utrzymać.

Alimenty są na początku wypłacane rodzicowi sprawującemu opiekę nad dzieckiem (matce, gdy alimenty płaci ojciec, itp.). Potrzeby dziecka są uzależnione od jego wieku i stanu zdrowia. Sąd ustala kwotę świadczenia w oparciu o średni poziom życia w kraju. Podczas rozprawy warto przedstawiać różne dowody i informacje, dające podstawę do zwiększenia czy też zmniejszenia kwoty wypłacanego świadczenia alimentacyjnego.

Nie każdy zna się dobrze na prawie alimentacyjnym. Oprócz sytuacji płacenia na dzieci, mogą pojawić się sprawy związane z alimentami dla rodziców, macochy, ojczyma, itp. Niezależnie od sytuacji, warto wynająć dobrego adwokata. Wystarczy poszukać kancelarii opisywanych hasłem https://kancelariamistewicz.com.pl/alimenty, aby znaleźć specjalistów ze stolicy. Podobnie można szukać kancelarii obsługujących klientów z innych miast. Ich pracownicy mają duże doświadczenie i mogą znacznie pomóc w walce o jak najwyższe alimenty lub w obronie przed nimi.