Spawanie aluminium

Spawanie aluminium

Aluminium jest takim materiałem, który ze względu na swoje właściwości jest bardzo chętnie oraz bardzo często wykorzystywany w wielu branżach, do wykonywania wielu różnych elementów. Nasza firma między innymi zajmuje się procesem spawania aluminium. 


Jest to proces obwarowany konkretnymi zasadami, których należy przestrzegać. Proces spawania aluminium jest zupełnie czymś odrębnym w stosunku do procesu spawania stali i tym samym należy mieć tego świadomość. Przede wszystkim należy pamiętać, aby w strefie spawania nie było żadnych przeciągów, gdyż to może doprowadzić do powstawania nieszczelności. Poza tym jeszcze przed przystąpieniem do procesu spawania bardzo ważne jest to, aby tenże materiał we właściwy sposób był przechowywany. 


Ma to bardzo istotne znaczenie w kontekście tego, aby materiał ów nie uległ utlenieniu. Przed przystąpieniem do procesu spawania aluminium niezwykle ważne jest to, aby dokładnie wiedzieć, jaki rodzaj stopu aluminium będzie poddawany spawaniu. Dzięki temu będzie możliwe dobranie odpowiedniego materiału spawalniczego. Stopy aluminium mogą być bardzo różnorodne, a tym samym dobór owego materiału spawalniczego nie jest taką oczywistą kwestią. W procesie spawania aluminium czasem koniecznym będzie jego wstępne podgrzanie. Jeśli chodzi o ten proces, to należy do niego podejść bardzo ostrożnie. Przegrzanie materiału na tym etapie spowoduje, że staje się on bezużyteczny i de facto będzie go można wyrzucić. 


Jak już wcześniej wspomniano, aluminium musi być przechowywane w odpowiednim miejscu jak również musi być ono przechowywane z zachowaniem pewnych określonych zasad. Jeśli mowa jest o samym procesie spawania, to zazwyczaj wykorzystywana jest tutaj metoda MIG/MAG i tak też jest w naszej firmie. Przy spawaniu bardzo ważne jest, aby rolka podająca nie była umocowana zbyt ciasno, a liner powinien być wykonany z teflonu, czyli nieco inaczej jak w przypadku spawania stali. Spawanie aluminium wymaga zatem bardzo dogłębnej wiedzy oraz oczywiście stosowania się do zasad związanych z tą sztuką.