Spawanie stali nierdzewnej

Spawanie stali nierdzewnej

Stal nierdzewna jest materiałem dosyć powszechnie wykorzystywanym w procesie tworzenia różnych elementów. Jest to materiał bardzo mocno ceniony zarówno przez wykonawców tychże elementów jak i przez użytkowników. 

 

Elementy wykonane ze stali nierdzewnej bowiem odznacza się bardzo dużym stopniem trwałości oraz odporności na działanie korozji. Nie ma zatem potrzeby, aby te elementy w jakikolwiek sposób konserwować okresowo, aby była konieczność ich malowania. Nasza firma specjalizuje się w pracach polegających na spawaniu elementów wykonanych ze stali nierdzewnej. Przystępując do takiego procesu, najpierw musimy bardzo dokładnie przygotować dany element. Musimy odpowiednio go zabezpieczyć przed dostaniem się do niego innego rodzaju drobnych elementów metalowych jak stale niskostopowe oraz niestopowe. 

 

Pozostawanie takich zanieczyszczeń mogłoby doprowadzić do powstania różnych ognisk korozyjnych, a tym samym stal nierdzewna przestałaby spełniać swoją funkcję. W tym celu stosujemy specjalistyczne folie ochronne, przy czym w momencie wykonywania spawu, taka folia nie może znajdować się w miejscu wykonywania danej operacji. Bardzo ważnym elementem podczas spawania stali nierdzewnej jest także to, aby w sposób szczególny chronić grań spoiny przed utlenieniem. Chodzi bowiem o to, że podczas procesu spawania wytworzone ciepło może spowodować właśnie utlenienie części powłoki. Kolejnym z bardzo istotnych elementów, o którym należy pamiętać przy spawaniu stali nierdzewnej, jest bardzo dokładne mocowanie tychże elementów. 

 

Jest to istotne z uwagi na szczególne cechy, jakie możemy owej stali nierdzewnej przypisać, a mianowicie chodzi o niski współczynnik przewodności cieplnej oraz wysoki współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej. Ma to swoje uzasadnienie w zagrożeniu wystąpieniem zanieczyszczenia solą czarną. To kolejny z elementów, który może doprowadzić do powstania niechcianych ognisk korozyjnych. Stosowanie tychże zasad pozwoli na pewno uniknąć przykrych niespodzianek na etapie użytkowania.